ВОДКИ
Син Савой 50ml 2,00лв
Савой силвър 50ml 2,20лв
Аляска 50ml 2,20лв
Финландия 50ml 4,00лв
Абсолют 50ml 4,00лв